ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 

  1. Σχετικά με τα προγράμματα συνεδριών

Η MMW Capital (αποκαλούμενη εφεξής «Εταιρία») παρέχει είδη συνεδριών (Elite Signals Group, Fast Track Trading Course, Master Minds Academy, Private MasterClass καθώς και όσα δύνανται να δημιουργηθούν στο μέλλον) με την μέθοδο της εξ αποστάσεως ασυγχρόνιστης ή συγχρονισμένης παρακολούθησης., μέσω του οποίου ο εκάστοτε καταναλωτής μπορεί να λάβει ενημέρωση για την ενασχόλησή του σχετικά με το trading στο forex. Η παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων συνεδριών καθώς και οι δια ζώσης συνεδρίες αυτές είναι επί πληρωμή και η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με τη χρήση πιστωτικής,  χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Εάν επιλέξετε πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, αποδέχεστε ότι η παραγγελία συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής. Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών των αντίστοιχων πιστωτικών ιδρυμάτων που καθίστανται αρμόδια για την εξασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των συναλλαγών σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα. Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται, εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή να σας ανήκει. Οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της εκάστοτε κάρτας. Αν δεν ληφθεί από την εταιρεία μας η απαιτούμενη έγκριση πληρωμής, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση παραγγελθέντος προϊόντος και δεν θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την σύναψη σύμβασης πώλησης με εσάς.

Οι Προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, αριθμός χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, αριθμός λογαριασμού, κ.λπ.) είναι κωδικοποιημένες με κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η Εταιρία δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας.

Η Εταιρία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα antivirus και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.

 

 

  1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Η Εταιρία αναγνωρίζει πως,  κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αγοραστή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης. Το δικαίωμα κατά συνέπεια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο περιεχόμενο του σεμιναρίου.

  1. Επιστροφή χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά  σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας ή του προς παρακολούθηση σεμιναρίου με υπαιτιότητα της Εταιρείας, και αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Επιστροφές χρημάτων γίνονται αυστηρά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της διαπίστωσης της αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας. Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον εγγεγραμμένο. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει σε λογαριασμό άλλης τράπεζας τα έξοδα τραπέζης τα επιβαρύνεται ο εγγεγραμμένος.

  1. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις της εικόνας και της ποιότητας του βίντεο βλέπετε στην οθόνη του προσωπικού σας υπολογιστή, καθώς και σε κάθε άλλη οθόνη οποιασδήποτε άλλης συσκευής (κινητό, laptop, tablet), δεδομένου των διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της εκάστοτε οθόνης.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης κάθε επισκέπτη ή εγγεγραμμένου στην ιστοσελίδα μας με το Περιεχόμενο αυτής αποτελούν απλή προσφορά υπηρεσίας και ΔΕΝ συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών σε προσωπικό επίπεδο, ούτε προτροπή σε συγκεκριμένες επενδυτικές κινήσεις στην αγορά Forex.

Η Εταιρία δεν φέρει αστική ή ποινική ευθύνη για πάσης φύσεως ζημία ή απώλεια περιουσίας ή κερδών που προέρχονται, κατά τη κρίση του επενδυτή, από το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας της Εταιρίας. Η αγορά συναλλάγματος Forex αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη και δεν ενδείκνυται για όλους. Για επενδυτικές συμβουλές πρέπει να συμβουλευτείτε επαγγελματία, ο οποίος είναι πιστοποιημένος ως προς τη παροχή επενδυτικών συμβουλών.

 

  1. Σχετικά με το Βιβλίο «Master Minds Book»

α. Δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του Βιβλίου σε φυσική (υλική) μορφή

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 αναλογικά ερμηνευομένες και εφαρμοζόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμα ειδικότερα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2251/1994 αναλογικά εφαρμοζόμενο, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας, οφείλετε να ενημερώσετε σχετικά την ατομικής επιχείρησης μας «Μουρουδέλης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου», με διακριτικό τίτλο «MMW CAPITAL» και η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 12, TK: 11523, ΑΘΗΝΑ) τηλεφωνικώς στο (+30)2106451073, ταχυδρομική επιστολή στην ως άνω διεύθυνση, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mastermindsworld1@gmail.com ή μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας που διατηρείται στην ιστοσελίδα μας, η οποία να περιέχει σαφή και ολοκληρωμένη δήλωση ενάσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και να αναφέρει πλήρως το ιστορικό παραγγελίας για το καλύτερο δυνατό

Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοράς του βιβλίου σε φυσική (υλική) μορφή, θα σας επιστραφούν τα χρήματα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούμε για την υπαναχώρησή σας.

Τα επιστρεφόμενα αγαθά θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική τους συσκευασία.

Στο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει το επιστρεφόμενο βιβλίο πρέπει να εσωκλείεται παραστατικό αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο), εάν αυτό είχε δοθεί στον αγοραστή σε φυσική μορφή. Εάν το βιβλίο είχε αγοραστεί μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, το παραστατικό θα πρέπει να επισυνάπτεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σαφούς δήλωσης ενάσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Εάν το επιστρεφόμενο αγαθό φέρει σημάδια χρήσης και φθοράς, η Εταιρία, κατά τη κρίση της, διατηρεί το δικαίωμα να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του δικαιώματος υπαναχώρησης του αγοραστή.

Ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει το βιβλίο ταχυδρομικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώθηκε η ενάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από την, παρούσα σύμβαση. Ο αγοραστής φέρει ευθύνη μόνο για την οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χρήση που δεν ήταν απαραίτητη για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των βιβλίων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά.

β. Δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του Βιβλίου σε ψηφιακή μορφή

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 αναλογικά ερμηνευόμενες και εφαρμοζόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμα ειδικότερα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 αναλογικά εφαρμοζόμενο έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που αποκτήσατε την κατοχή των αγαθών και πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ψηφιακών αγαθών σε οποιαδήποτε συσκευή αυτά είναι πρόσφορα να εγκατασταθούν. Σε αυτή την περίπτωση σας παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση mastermindsworld1@gmail.com τη σαφή δήλωση βουλήσεώς σας για υπαναχώρηση και θα σας επιστρέψουμε όλο το ποσό που καταβάλατε (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας, εφ’ όσον την χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή, άλλως με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε) εντός 14 ημερών το αργότερο από την ημέρα ειδοποίησής μας. Σε περίπτωση που έχετε «ανοίξει» (κάνει κλικ επάνω) τον υπερσύνδεσμο (link) του ψηφιακού βιβλίου (e-book), δεν είναι εφικτό από μέρους μας να σας επιστρέψουμε χρήματα γιατί η υπηρεσία από την πλευρά μας έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι τεχνικά δυνατή η επιστροφή του προϊόντος.

 

  1. Επιστροφή Ελαττωματικού αντιτύπου βιβλίου

Η Εταιρία θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την παροχή άριστων αγαθών στους πελάτες της και εγγυόμαστε την διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων πριν από τη διάθεσή τους προς πώληση.

Ωστόσο, στην περίπτωση εντοπισμού κακέκτυπου βιβλίου, επιβεβαιώνουμε μετά από τεχνικό έλεγχο ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση και το αντικαθιστούμε με νέο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιστροφής.

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σας, εφ’ όσον την χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή, άλλως με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε).

Όλα τα μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία επιστροφής ελαττωματικών αγαθών καλύπτονται από εμάς.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο mastermindsworld1@gmail.com ή τηλεφωνικά στο (+30)2106451073.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Κατέβασε το μοναδικό ΔΩΡΕΑΝ EBOOK της Ελληνικής αγοράς για να μάθεις πως να κερδίζεις στο Forex Trading

ΤΟ ΘΕΛΩ ΤΩΡΑ!
Ένας συνεργάτης του Master Minds World θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σου για να δει αν είσαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα και να συζητήσετε για τυχόν απορίες.
close-link